El Cargol

Llar d’infants municipal

Nom:El Cargol

CODI DEL CENTRE:08060046

ctra. del Carç / c. Cristòfol Mestres
08810 Sant Pere de Ribes
tel.:938 963 870
a/e:a8060046@xtec.cat
a/e:escolacargol@telefonica.net

LÍNIES
De 0 a 1 anys,1 línea.
De 1 a 2 anys,2 línies.
De 2 a 3 anys,2 línies.

AULES ESPECÍFIQUES
1 aula polivalent.

HORARI
Acollida de 7.45 a 9 h.
Lectiu de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.

ALTRES SERVEIS
Menjador amb cuina pròpia i espai familiar.

PROJECTE EDUCATIU

La llar d’infants El Cargol és una escola amb una línea metodològica
globalitzadora,és a dir entenem que l’aprenentatge es realitza a partir de la construcció d’aquests nous coneixements en relació als anteriors. L’infant no entén la realitat de forma fragmentada
sinó com un tot,de la mateixa forma que el seu comportament
es manifesta com una totalitat en les seves diferents funcions:motriu,lingüística,cognitiva,afectiva i social. Entenem per globalitzar que l’infant ha de ser capaç de contextualitzar totes
les noves adquisicions i els nous coneixements i de saber-los interrelacionar al màxim,intentem donar-li fórmules per aprendre a aprendre. En aquest camí,té un paper fonamental la família,amb la que hi ha una estreta comunicació i complicitat.
La llengua vehicular del centre és el català.