Escola El Pi

Nom:Escola El Pi

Ensenyament:Primari

Ubicació:Ildefons Cerdà,3  08810 Sant Pere de Ribes,Barcelona

Teléfon: 938 960 295

Pàgina web: http://www.xtec.cat/centres/a8027110/

Google maps: http://goo.gl/maps/HFLzH

Breu descripció:

La nostra escola té dos edificis:el de parvulari,on estan els nens i nenes de 3,4 i 5 anys i el de primària,que és on hi fan classe els/les alumnes des de 1er fins a 6è.

A l’edifici de primària també hi ha els espais comuns que fan servir tots els nens i nenes de l’escola com l’aula de música,el gimnàs,l’aula d’informàtica,la biblioteca,l’aula d’educació especial i l’aula de ciències i plàstica.

També hi trobem el menjador,els despatxos d’administracio i direcció i la consergeria.  L’edifici de parvulari és un edifici històric del poble on s’hi va instal·lar la primera escola de Sant Pere de Ribes i,avui en dia,després de vàries reformes,acull els nostres infants de parvulari.Consta d’una aula per a P.3,amb lavabos a dins de l’aula,una aula per a P.4,una per a P.5 i una aula d’usos múltiples que també és on fan la migdiada els nens i nenes de P.3 que es queden a dinar.Els alumnes de parvulari tenen també una zona d’esbarjo per a ells sols amb diferents jocs. L’edifici de primària es va acabar de reformar i ampliar l’any 1996 i és un edifici modern amb espais amplis i jardins interiors. Totes les aules tenen sortida als jardins i amplis finestrals.

Els dos edificis estan separats per la pista poliesportiva central.

font: http://www.xtec.cat/centres/a8027110/

 

LÍNIES
1 línia.

AULES ESPECÍFIQUES
1 aula d’usos múltiples a l’edifici d’e. infantil,biblioteca,aula de música,aula d’informàtica/audiovisuals,aula d’e. especial,aula per laboratori,aula d’idiomes i activitats relacionades amb l’art,aula de reforç/activitats de menjador,menjador escolar.
instal·lacions esportives:gimnàs i pista poliesportiva exterior.

HORARI
Educació infantil i primària de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h.

IDIOMES
Anglès a partir d’e. infantil 4 anys i castellà des de 1r de primària.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
De 16.45 a 17.45 h. Organitzades per l’AMPA. Poden variar cada curs.

ALTRES SERVEIS
Menjador escolar amb cuina pròpia.
Servei de cangur de 7.45 a 9 h,organitzat per I’AMPA.
Servei d’acollida matinal gratuït de 8.30 a 9 h i de 12 a 12.30 h pels alumnes d’infantil amb germans a primària.
Suport extern:
EAP (psicopedagoga,fisioterapeuta i treballadora social).
CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius:logopeda).
LIC (assesora per a la llengua,interculturalitat i cohesio social),serveis socials de l’ajuntament.
Sortides d’un dia durant el curs escolar.
Colònies cada dos cursos.
Informàtica de P3 a 6è.
Natació pels alumnes de cicle inicial dins l’horari escolar.

PROJECTE EDUCATIU
–Treballem a una escola on es potencia la reflexió,el diàleg,la solidaritat,
la col·laboració,el pluralisme ideològic,la igualtat entre sexes,el respecte,la tolerància…
–Potenciem l’atenció a la diversitat no segregadora respectant els diferents nivells de desenvolupament dels/les alumnes,procurant que la diversitat cultural serveixi per enriquir-nos mútuament.
–Valorem l’adquisició d’hàbits de convivència,d’ordre i de treball.
–Afavorim la relació entre l’escola i l’entorn proper.
Participació de les famílies en la dinàmica del centre a través de reunions
d’aula,suport a projectes,festes,sortides,adequació de la biblioteca…Reunions quinzenals de l’AMPA. Comissions mixtes de pares i mestres:menjador,festes,economia,convivència…En el marc del Consell Escolar entès com a màxim òrgan de gestió del centre.