Escola Les Parellades

Escola
Les Parellades
CODI DEL CENTRE:08061002
c. Margarida Xirgu 11
08810 Sant Pere de Ribes
tel. i fax:938 964 967
a/e:ceiplesparellades@xtec.cat
web:www.xtec.cat/ceiplesparellades

 

LÍNIES
2 línies de P3,P4 i P5.
1 línia de 1r.
2 línies de 2n,3r,4t i 5è.
1 línia de 6è.

AULES ESPECÍFIQUES
18 aules ordinàries,aules d’anglès,música,informàtica i plàstica.
Aules de petit grup. Sala de psicomotricitat,sala polivalent gimnàs-teatre,biblioteca,menjador i cuina pròpia.

HORARI
Educació infantil i primària de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h.

IDIOMES
Castellà des de 1r de primària i anglès des de P3.
Projecte d’innovació:Plà experimental de llengües estrangeres.

ALTRES SERVEIS
Acollida matinal de 7.45 a 9 h.
Menjador escolar de 12.30 a 15 h.
Servei psicopedagògic de l’EAP.
Activitats extraescolars a partir de les 17 h:judo,patinatge,anglès,
futbol,basquet i ball.

PROJECTE EDUCATIU
–Eduquem per la tolerancia i la pau,fomentant l’esperit solidari i crític.
–Acceptar i valorar les normes fonamentals de convivència i respecte
vers un mateix i els altres.
–Desenvolupar la personalitat dels alumnes tenint en compte el seu procés evolutiu.
–Aconseguir que els alumnes coneguin i s’adaptin al medi que els envolta.
–Escola oberta al medi i integrada al seu entorn.
–Desenvolupar les facultats d’observació i experimentació.
–Conèixer i emprar les noves tecnologies.