Institut Can Puig

Institut
Can Puig
CODI DEL CENTRE:08042056
c. Joan Maragall,s/n
08810 Sant Pere de Ribes
tel.:938 962 318
fax:938 963 578
a/e:a8042056@xtec.cat
web:www.iescanpuig.com

OFERTA FORMATIVA
Ensenyaments obligatoris:
Ensenyament Secundari Obligatori ESO
Ensenyaments post-obligatoris:
Batxillerat:
–Batxillerat de Ciències i Tecnologia
–Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
Formació Professional:
–Cicle Formatiu de Gestió Administrativa

IDIOMES
Anglès i francès.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Sortides culturals dins de les diferents matèries i sortides de convivència
amb el grup de tutoria.
Colònies:1r ESO,4t ESO i 2n batxillerat.
Activitats culturals i esportives totes les tardes.

ALTRES SERVEIS
Menjador amb cuina pròpia,tots els dies.
Servei d’orientació.
Revista alumnes:“Al peu de la lletra”.
Premis culturals “Sant Jordi”.
Grup de música.

PROJECTE EDUCATIU
El projecte educatiu entén l’institut com a un espai de convivència;
i a l’alumne com una persona en creixement i maduració.
En la pràctica del Centre es concedeix una gran importància:
–A la tutoria i al seguiment personalitzat de cada alumne.
–A la implicació dels pares en el seguiment educatiu i acadèmic dels seus fills.
–A l’educació en els valors de l’esforç,el respecte i la responsabilitat.
–A la participació dels alumnes en la vida del centre.
–Al treball en grup dels alumnes i al treball en cooperació.
–A l’afavoriment d’un aprenentatge que exigeix dels alumnes elaborar
i raonar la informació i no només repetir-la.
Els professors/es reben una formació dins del centre des de l’any 1992 a càrrec de la Universitat de Barcelona.
El centre va ser guardonat,l’any 1996,per la Generalitat de Catalunya
amb el premi CIRIT,per la seva capacitat per fomentar l’esperit científic en el jovent.

COMUNITAT EDUCATIVA

El funcionament de l’institut afavoreix la participació dels pares i mares i dels alumnes en la marxa del centre. La participació dels pares a les diferents reunions sobre el funcionament del centre i sobre el seguiment dels seus fills,és fonamental per a la maduració,
educació i èxit acadèmic dels seus fills i filles.

OFERTA FORMATIVA POSTOBLIGATÒRIA
Batxillerat de Ciències i Tecnologia
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
condicions d’accés:títol ESO.
titulació que s’obté:títol batxillerat.
durada:2 cursos.
sortides professionals:estudis universitaris,Cicles Formatius de Grau Superior i món del treball.
CFGM Gestió Administrativa
família professional:administració.
condicions d’accés:títol ESO.
titulació que s’obté:tècnic en gestió administrativa.
durada:2 cursos acadèmics (2.300 h).
places:30.
sortides professionals:auxiliar administratiu en qualsevol empresa privada o en l’administració pública.
CFGS Imatge per al Diagnòstic (pendent de publicació)
família professional:sanitat.
condicions d’accés:títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics.
titulació que s’obté:tècnic/a en imatge per al diagnòstic.
durada:2 cursos acadèmics (2.000 h).
places:30.
sortides professionals:tècnic/a en imatge per al diagnòstic. Tècnic/a en protecció radiològica. Tècnic/a en radiologia d’investigació i experimentació. Delegat/ada comercial de productes i equipament
sanitari.