Les Parellades Llar d’infants

Llar d’infants municipal
Nom:Les Parellades
c. Margarida Xirgu,s/n
08810 Sant Pere de Ribes
tel.:938 961 842

LÍNIES
1 línia de 0-1 anys,2 de 1-2 anys i 3 de 2-3 anys.

ESPAIS ESPECÍFICS
Zona de canvi,dormitoris,menjador,sala d’educadores,espai polivalent,
2 patis,zona de cotxets,cuina.

HORARI
Servei d’acollida al matí de 7.45 a 9 h.
Servei de menjador de 13 a 15 h.
Horari lectiu 9 a 13 h i de 15 a 17 h.

ALTRES SERVEIS
Menjador amb cuina pròpia.

PROJECTE EDUCATIU

La llar d’infants Les Parellades és una escola amb una línea metodològica
globalitzadora,és a dir entenem que l’aprenentatge es realitza a partir de la construcció d’aquests nous coneixements en relació als anteriors. L’infant no entén la realitat de forma fragmentada
sinó com un tot,de la mateixa forma que el seu comportament
es manifesta com una totalitat en les seves diferents funcions:motriu,lingüística,cognitiva,afectiva i social. Entenem per globalitzar que l’infant ha de ser capaç de contextualitzar totes
les noves adquisicions i els nous coneixements i de saber-los interrelacionar al màxim,intentem donar-li fórmules per aprendre a aprendre. En aquest camí,té un paper fonamental la família,amb la que hi ha una estreta comunicació i complicitat.
La llengua vehicular del centre és el català.