Lycée français Bel Air

Lycée français
Bel Air
ctra. C-246 Km 42 – Vilanoveta
08810 Sant Pere de Ribes
tel.:938 962 267
fax:938 960 438
a/e:info@ecole-belair.com

LÍNIES
3 línies a:P3 i P5 educació infantil,de 1r a 6è de primària.
2 línies a:P4 educació infantil i de 1r a 3r d’ESO.
1 línea de 4t d’ESO i 1r de batxillerat.

AULES/ESPAIS ESPECÍFICS
1 informàtica,2 laboratoris,1 tecnología i arts plàstiques,1 CDI,1 BCD,1 sala motricitat,1 teatre,menjador i cuina pròpia.
instal·lacions esportives:1 piscina i 1 gimnàs.

HORARI
De 9 a 17 h.
Servei d’acollida de 7.45 a 9 h.

IDIOMES
Francès,castellà,català i anglès.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
A partir de les 17 h:taekwondo,teatre,natació i patinatge.

PROJECTE EDUCATIU
Escola francesa,privada,no concertada,apolítica,pluralista i làica.
El nostre objetiu és la formació integral dels nostres alumnes i alumnes. Estimulem els valors de tota societat democràtica:el respecte mutu,la solidaritat,la tolerància,el diàleg,l’esperit crític i la responsabilitat.

¿Quienes somos?

La Escuela Francesa Bel Air fue creada en 1992.

La Escuela Francesa Bel Air es un centro privado,no concertado y gestionado por una S.L. que asegura su gestión según el plan contable español,con absoluto respeto de la ley española de Sociedades limitadas.

La Escuela Francesa Bel Air,respetando las disposiciones de la ley de orientación sobre la educación del 10 de julio de 1989,y el decreto del 9 de septiembre de 1993,dispensa una enseñanza conforme a los programas franceses.

Las enseñanzas están homologadas por el “Ministère de l’Éducation Nationale Français” desde la escuela maternal (P-3) hasta la clase de seconde (4º ESO)

La Escuela Francesa Bel Air está inscrita en el registro de centros extranjeros. Reconocida y autorizada por la autoridad competente en materia de educación,tiene la obligación,en virtud del acuerdo franco español,de dispensar las enseñanzas de lengua y cultura,española y catalana. El centro imparte programas integrados en estas disciplinas.